Antiseptic Shampoo w/ Miconazole & Chlorhexidine

$22.50
Type: OTC
Size

Antiseptic Shampoo with MicroSilver BG, Miconazole 2%, Chlorhexidine 2%, Ceramides III

*Brand Varies*